Nudimo vam strokovno poslovno svetovanje

Naše poslovno svetovanje je pomagalo že veliko podjetjem
pri povečanju prihodkov, znižanju stroškov s celovitimi in modernimi rešitvami v času globalnih nepredvidljivosti.

Z nami je v preteklih 30 letih že več kot 200 podjetij rešilo svoje poslovne probleme in posledično znižalo stroške za vsaj 2 do 5% ter povečalo prihodke tudi za 10 do 20%

Imate primerljiv proizvod in/ali storitev kot konkurenca, ali mogoče ustvarjate konkurenčne prednosti.

Poslovne probleme s rešujemo z osredotočanjem na politiko podjetja (vizijo in cilje) in najnovejše znanstveno dogajanje ter preizkušene poslovne prakse.

Poslovno svetovanje

Naše poslovno svetovanje se osredotoča na globalno nepredvidljivost. Koronavirus je pomembno posegel v naše vsakdanje življenje. Spremenil ga je tako, kot si tega še preprosto ni bilo mogoče niti zamisliti.

Tudi poslovno življenje in poslovanje podjetij v Sloveniji in drugače po svetu se spreminja na način, kot ga še ne poznamo. Ni več dvoma, da bo ta kriza pomembno spremenila ljudi, poslovanje podjetij v Sloveniji in slovensko družbo kot celoto in pa ne samo v Sloveniji.

Vsak med nami in s skupnimi močmi bomo morali prestopiti to obdobje krize in iskati rešitve, kako naprej. Zagotovo to še posebej velja za podjetja in vse tiste na različnih družbenih položajih, ki smo posredno ali zgolj neposredno odgovorni in vplivni na rezultate poslovanja. V teh izjemnih kritičnih trenutkih je pomemebno tudi za slovenski politični sistem, ki v teh težkih časih vzpostavlja pogoje za poslovno (pre)živetje in pogoje za nadaljnji razvoj poslovanja, ko bo ta kriza minila.

Zato smo zasnovali MANAGEMENTSKO AKADEMIJO. Ta je po vsebini usmerjena v praktične rešitve za aktivno soustvarjanje novih pogojev poslovanja podjetij po koronavirus krizi. Vsebina akademije je predvsem rezultat raziskave, ki smo jo že izvedli med slovenskimi podjetji v času krize. Na tej osnovi razvijamo tudi konkretne predloge, ki bi gotovo lahko bili uporabni v podjetniški praksi.

Odziv managerjev na našo anketo je velik. Na prvo anketo smo dobili odgovore iz več kot 600 podjetij.  Rezultate in napovedi trendov poslovnih sprememb in z njimi povezane nove poslovne modele, ki jih razvijamo, argumentirano prikazujemo kot vplivne trende reševanja koronavirus krize v slovenskih podjetjih in tudi podjetjih po svetu. Naše raziskave so tudi objavljene v časopisu FINANCE.

poslovno svetovanje
Uspeh
Boljše poslovanje