Trajanje in vrednotenje akademije

  • Vsak modul bo trajal 4 pedagoške ure; skupno trajanje akademije je 40 pedagoških ur.
  • Izbrati je mogoče tudi posamezen modul.

Lokacija izvedbe

Moduli akademije se lahko izvajajo na:

  • Sedežu podjetja oz. virtualno za podjetje, vsako podjetje prijavi vsaj 10 udeležencev.

Vrednotenje

Je predmet dogovora.

Kontakt Boljše poslovanje
Boljše poslovanje