Ustanovitelji Team-a Duško Uršič

Ustanovitelj Team-a Duško Uršič je Dr. Duško Uršič, ki je izkušen svetovalec za področje vodenja podjetij. Ima licenco eksperta, številka 45, ki mu jo je podelila Zveza ekonomistov Slovenije. V letih svetovanja upošteva vodilo, da je potrebno trajno razvijati sposobnost ponujanja inovativnih odgovorov na konkretne izzive poslovanje podjetij.

Pridobljeno znanje je v podjetjih in dejstvo, da je tudi dolgoletni podjetnik, mu dajejo samozavest pri iskanju konkurenčnih rešitev, povezanih z zniževanjem stroškov poslovanje, izboljšanjem kakovosti dela in povečanjem tržne uspešnosti podjetij.

Dr. Duško Uršič je redni profesor za področje managementa na Univerzi v Mariboru, na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Ima dolgoletne izkušnje v sodelovanju s številnimi univerzami, poslovnimi fakultetami in drugimi vplivnimi organizacijami doma in v tujini.

Duško Uršič
Simona Šarotar Žižek

Dr. Simona Šarotar Žižek, izredna profesorica managementa poslovanja. Je avtorica ali soavtorica številnih knjig, člankov v mednarodnih in slovenskih revijah, knjigah, znanstvenih in strokovnih konferencah.

Njen opis zajema več kot 650 bibliografskih enot. Sodelovala je v več raziskovalnih projektih (“Celovit model za merjenje dobrega počutja zaposlenih v tranzicijskih organizacijah s primerjavo inovativnih in manj inovativnih praks” in “Sodobni model upravljanja človeških virov na področju turizma”) in vodi tudi mednarodne projekte (“CHANCE-4-CHANGE” SMART PRODUCTION in REGIO HELP) in sodeluje v njih (GRENZ FREI). Je članica v raziskovalnem programu P5-0027: Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU. Svetuje v mednarodnih projektih kakor tudi podjetjem obenem tudi vodi seminarje in delavnice. Aktivna je tudi kot strokovnjakinja na področju varnosti in zdravja pri delu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zato jo je pristojno ministrstvo imenovalo skupino slovenskih strokovnjakov pri EU-OSHA za področje varnosti in zdravja pri delu. Je tudi članica sveta vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje. 

Prav tako je tudi  izobraževalna trenerka, poslovna svetovalka, moderatorka, projektni vodja, voditeljica, scenaristka in režiserka javnih prireditev in dogodkov, urednica,…

Tea Uršič je izredna študentka Managementa poslovnih sistemov na 2. bolonjski stopnji na fakulteti Alma Mater Europaea v Mariboru. Leta 2019 je diplomirala s področja marketinga podjetij. Sodelovala je v študijskih projektih s področja ekonomije in financ. 

Tea Uršič